Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20

සෛල ඉන්ද්‍රියිකා හා ව්‍යුහ

සෛලයක් තුළ පවතින සෑම ව්‍යුහයක් ම ඊට සුවිශේෂි වූ කෘත්‍යයක් ඉටු කරයි. එනම් සෛලය තුළ ශ්‍රම විභජනයක් පෙන්නුම් කරය

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *